One web

El concepte de One Web fa referència a la idea de construir una Web per tots i accessible des de qualsevol tipus de dispositiu. Avui dia, la varietat de dispositius existent al mercat ha provocat que la informació disponible no sigui accessible des de tots els dispositius, o bé és accessible però l’experiència de navegació és molt pobre.


Redisseny de websites

Amb una sola versió en HTML i CSS es cobreixen totes les resolucions de pantalla, és a dir, el lloc web creat estarà optimitzat per a tot tipus de dispositius: PCs, tablets, telèfons mòbils, etc. Això millora l’experiència d’usuari a diferència del que ocorre, per exemple, amb llocs web d’ample fix quan s’accedeixen des de dispositius mòbils. D’aquesta forma es redueixen els costos de creació i manteniment, doncs s’evita haver de desenvolupar aplicacions per a versions mòbils, per exemple, una aplicació específica per a mòbils Android, una altra per iPhone, etc.


Disseny gràfic i corporatiu

La identitat corporativa o identitat visual és la manifestació física de la marca. Fa referència als aspectes visuals de la identitat d’una organització. Aquesta identitat corporativa està relacionada directament amb els següents atributs: – Història o trajectòria de l’empresa, projectes i cultura corporativa, és a dir, com es fan les coses. En general inclou un logotip i elements de suport, generalment coordinats per un grup de línies mestres que es recullen en un document de tipus Manual Corporatiu.Som un estudi de disseny web on reunim diverses especialitzacions per tal d'oferir el millor servei als nostres clients.

Contacta

VERICAT.
Antoni Maura, 15
Badalona, 08911
Tel: (+34) 630 474 423