Avís Legal

 

LLEI 34/2002, DE 11 DE JULIOL, DE SERVEIS DE LA SOCIETAT DE LA INFORMACIÓ I DEL COMERÇ ELECTRÒNIC

DADES IDENTIFICATIVES.
En compliment amb el deure d’informació recollit en article 10 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, s’informa que la pàgina web (www.vericat.net) és de titularitat de Jordi Prat Vericat, amb domicili en Carrer Antoni Maura, 15, 3r 2a C, 08911 (Badalona) amb NIF 46686755K, correu electrònic de contacte info@vericat.net.

 

POLÍTICA DE PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS.

Vericat. informa als usuaris del seu lloc web sobre la seva Política de Protecció de Dades Personals (en endavant PPDP), d’acord amb la Llei 15/1999 de 13 desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal (en endavant LOPD), amb la finalitat de que aquests decideixin lliure i voluntàriament si desitgen facilitar les dades personals que se’ls sol·liciten en la seva pàgina web. Vericat., Es reserva el dret de modificar la seva PPDP d’acord al seu criteri, a causa d’un canvi legislatiu, jurisprudencial o en la pràctica empresarial. Si introduís alguna modificació, el nou text serà publicat en aquest mateix enllaç, on l’usuari podrà tenir coneixement de la PPDP actual. En qualsevol cas, la relació amb els usuaris es regirà per les normes previstes en el moment precís en què s’accedeix a l’enllaç. Vericat., De nacionalitat espanyola, és titular de la base de dades generada amb les dades de caràcter personal subministrades pels usuaris en els diferents formularis de la Web, i compleix amb el deure d’inscripció dels fitxers de caràcter personal en l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, així com la resta d’obligacions que imposa la normativa vigent. La finalitat d’aquests fitxers, és donar una informació més detallada i personalitzada sobre l’empresa, productes o sobre qualsevol dubte o informació que sigui sol·licitada; la de gestionar el procés de compra; i enviar material publicitari únicament de Vericat., amb l’objectiu de mantenir-los informats sobre nous productes i serveis. No se cediran dades a tercers, no entenent com a cessió, el tractament que empreses col·laboradores prestin a Vericat., D’acord amb el descrit en l’Art. 12 de la LOPD. El responsable del fitxer es compromet a complir amb l’obligació de secret establerta a la legislació aplicable, respecte de les dades personals contingudes en els fitxers automatitzats. Així mateix, s’informa a l’usuari de la seva facultat d’exercir en qualsevol moment el dret d’accés, rectificació, cancel·lació i, si escau, oposició d’acord amb el que estableix la LOPD i, altra normativa aplicable a efecte a través de admin @ universofreelance.com, enviant una carta al Responsable del Fitxer, amb domicili en Carrer Antoni Maura, 15, 3r 2a C, 08911 (Badalona). Si vostè té alguna informació, suggeriment o consulta que fer en algun tema relacionat amb la seguretat dels sistemes de comerç electrònic i / o amb la Política de Protecció de Dades Personals, li agrairem enviï un correu a l’adreça dalt indicada i, en ” Assumpte “escriviu” Consulta Suggeriment “. Si el motiu del contacte amb Vericat. fos una reclamació o queixa que tingués relació amb qualsevol vulneració de la seva privacitat o una reclamació per fallades en la seguretat dels seus sistemes de comerç electrònic, pot enviar un correu indicant al camp “Assumpte” la paraula “Reclamació” al compte de correu que dalt s’indica, o pot trucar-nos per telèfon al número 933840922, en dies laborables, en horari de 9:00 a 14:00 i 15:30-18:30. Vericat. es compromet a donar una solució a la seva reclamació o queixa en un termini de 15 dies, notificándosela pel mitjà que vostè ens indiqui. En cas que no estigui d’acord amb aquesta solució, serà l’Agència de Protecció de Dades i, si escau, els Jutjats i Tribunals de Madrid els que tenen competència per a resoldre qualsevol disputa.

 

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL.

Tots els drets de propietat industrial i intel·lectual sobre aquesta pàgina web, així com dels elements continguts en la mateixa, com per exemple, imatges, programari, textos, marques, logotips, disseny, etc., estan legalment reservats i, l’accés a la mateixa o la seva utilització, per part dels seus usuaris, no ha de considerar, de cap manera, com l’atorgament de cap llicència d’ús o dret sobre qualsevol actiu la titularitat o propietat correspongui a Vericat., els textos, imatges i la resta de continguts que puguin incloure en aquest lloc web són propietat exclusiva de Vericat., qualsevol acte de transmissió, distribució, cessió, reproducció, emmagatzematge o comunicació pública total o parcial, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, ha de comptar amb el previ consentiment exprés i, per escrit de Vericat .. L’usuari de la present pàgina web es compromet a respectar els drets de Propietat Intel·lectual i Industrial titularitat de Vericat., podent visualitzar-los, imprimir-los, copiar-los i, emmagatzemar-los en el seu ordinador o en un altre suport sempre que sigui únicament i exclusivament per a ús personal i privat, abstenint-se de suprimir, alterar, manipular o eludir qualsevol dispositiu de protecció o de seguretat que estigués instal·lat a la nostra web.

 

ÚS DE COOKIES.

Vericat., Podrà utilitzar cookies per personalitzar, facilitant la navegació de l’usuari a la seva pàgina web. Els cookies s’associen únicament a usuaris anònims i, un ordinador en concret i, no proporcionen referències que permetin personalitzar dades del mateix, podent configurar el seu navegador perquè notifiqui i rebutgi la instal·lació dels mateixos, sense que això perjudiqui la possibilitat de l’usuari de poder accedir a les diferents zones de la web, excepte a la zona privada.

 

ENLLAÇOS A LA WEB.

El lloc web de Vericat., Pot disposar d’enllaços i / o enllaços a altres llocs web que poden resultar d’interès per als seus usuaris. Vericat., No exerceix cap tipus de control sobre aquests llocs ni sobre els seus continguts, per la qual cosa no assumeix cap responsabilitat sobre els mateixos, no garantint; la seva disponibilitat tècnica, qualitat, exactitud, veracitat, el compliment de polítiques de privacitat, etc. pel que l’usuari accedeix al contingut dels esmentats llocs en les condicions d’ús que regeixin en els mateixos, sota la seva exclusiva responsabilitat. No es poden enllaçar a altres pàgines web a aquest lloc, llevat que Vericat., Ho autoritzi. Si hagués hiperenllaços en altres llocs web a les nostres pàgines, no hauria de suposar en cap cas l’existència de relacions entre Vericat., I el propietari de la pàgina web en la qual s’estableixi, ni l’acceptació i aprovació per part de Vericat., De seus continguts o serveis.

 

CONDICIONS D’ÚS.

LLEI 34/2002, DE 11 DE JULIOL, DE SERVEIS DE LA SOCIETAT DE LA INFORMACIÓ I DEL COMERÇ ELECTRÒNIC DADES IDENTIFICATIVES. En compliment amb el deure d’informació recollit en article 10 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, s’informa que la pàgina web (www.vericat.net) és titularitat de Jordi Prat Vericat, amb domicili en Carrer Antoni Maura, 15 3r 2a C, 08911 (Badalona) amb NIF, correu electrònic de contacte info@vericat.net – POLÍTICA DE PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS. Vericat., Informa als usuaris del seu lloc web sobre la seva Política de Protecció de Dades Personals (en endavant PPDP), d’acord amb la Llei 15/1999 de 13 desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal (en endavant LOPD), amb la finalitat que aquests decideixin lliure i voluntàriament si desitgen facilitar les dades personals que se’ls sol·liciten en la seva pàgina web Vericat., es reserva el dret de modificar la seva PPDP d’acord al seu criteri, a causa d’un canvi legislatiu, jurisprudencial o en la pràctica empresarial. Si introduís alguna modificació, el nou text serà publicat en aquest mateix enllaç, on l’usuari podrà tenir coneixement de la PPDP actual. En qualsevol cas, la relació amb els usuaris es regirà per les normes previstes en el moment precís en què s’accedeix a l’enllaç. Jordi Prat, de nacionalitat espanyola, és titular de la base de dades generada amb les dades de caràcter personal subministrades pels usuaris en els diferents formularis de la Web, i compleix amb el deure d’inscripció dels fitxers de caràcter personal en l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, així com la resta d’obligacions que imposa la normativa vigent. La finalitat d’aquests fitxers, és donar una informació més detallada i personalitzada sobre l’empresa, productes o sobre qualsevol dubte o informació que sigui sol·licitada; la de gestionar el procés de compra; i enviar material publicitari únicament de Vericat., amb l’objectiu de mantenir-los informats sobre nous productes i serveis. No se cediran dades a tercers, no entenent com a cessió, el tractament que empreses col·laboradores prestin a Vericat., D’acord amb el descrit en l’Art. 12 de la LOPD. El responsable del fitxer es compromet a complir amb l’obligació de secret establerta a la legislació aplicable, respecte de les dades personals contingudes en els fitxers automatitzats. Així mateix, s’informa a l’usuari de la seva facultat d’exercir en qualsevol moment el dret d’accés, rectificació, cancel·lació i, si escau, oposició d’acord amb el que estableix la LOPD i, la resta de normativa aplicable a l’efecte a través d’info @ vericat.net, enviant una carta al Responsable del Fitxer, amb domicili en Carrer Antoni Maura, 15, 3r 2a C, CP.08911 Badalona (Barcelona). Si vostè té alguna informació, suggeriment o consulta que fer en algun tema relacionat amb la seguretat dels sistemes de comerç electrònic i / o amb la Política de Protecció de Dades Personals, li agrairem enviï un correu a l’adreça dalt indicada i, en ” Assumpte “escriviu” Consulta Suggeriment “. Si el motiu del contacte amb Vericat., Fos una reclamació o queixa que tingués relació amb qualsevol vulneració de la seva privacitat o una reclamació per fallades en la seguretat dels seus sistemes de comerç electrònic, pot enviar un correu indicant al camp “Assumpte” la paraula “Reclamació” al compte de correu que dalt s’indica, en dies laborables, en horari de 9:00 a 14:00 i 15:30-18:30. Vericat., Es compromet a donar una solució a la seva reclamació o queixa en un termini de 15 dies, notificándosela pel mitjà que vostè ens indiqui. En cas que no estigui d’acord amb aquesta solució, serà l’Agència de Protecció de Dades i, si escau, els Jutjats i Tribunals de Madrid els que tenen competència per a resoldre qualsevol disputa. PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL. Tots els drets de propietat industrial i intel·lectual sobre aquesta pàgina web, així com dels elements continguts en la mateixa, com per exemple, imatges, programari, textos, marques, logotips, disseny, etc., estan legalment reservats i, l’accés a la mateixa o la seva utilització, per part dels seus usuaris, no ha de considerar, de cap manera, com l’atorgament de cap llicència d’ús o dret sobre qualsevol actiu la titularitat o propietat correspongui a Vericat., Els textos, imatges i la resta de continguts que puguin incloure en aquest lloc web són propietat exclusiva de Vericat., Qualsevol acte de transmissió, distribució, cessió, reproducció, emmagatzematge o comunicació pública total o parcial, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, ha de comptar amb el previ consentiment exprés i, per escrit de Vericat., L’usuari de la present pàgina web es compromet a respectar els drets de Propietat Intel·lectual i Industrial titularitat de Vericat., podent visualitzar-los, imprimir-los, copiar-los i, emmagatzemar-los en el seu ordinador o en un altre suport sempre que sigui únicament i exclusivament per a ús personal i privat, abstenint-se de suprimir, alterar, manipular o eludir qualsevol dispositiu de protecció o de seguretat que estigués instal·lat a la nostra web.

 

ÚS DE COOKIES.

Vericat., Podrà utilitzar cookies per personalitzar, facilitant la navegació de l’usuari a la seva pàgina web. Els cookies s’associen únicament a usuaris anònims i, un ordinador en concret i, no proporcionen referències que permetin personalitzar dades del mateix, podent configurar el seu navegador perquè notifiqui i rebutgi la instal·lació dels mateixos, sense que això perjudiqui la possibilitat de l’usuari de poder accedir a les diferents zones de la web, excepte a la zona privada. ENLLAÇOS A LA WEB. El lloc web de Vericat., Pot disposar d’enllaços i / o enllaços a altres llocs web que poden resultar d’interès per als seus usuaris. Vericat., No exerceix cap tipus de control sobre aquests llocs ni sobre els seus continguts, per la qual cosa no assumeix cap responsabilitat sobre els mateixos, no garantint; la seva disponibilitat tècnica, qualitat, exactitud, veracitat, el compliment de polítiques de privacitat, etc. pel que l’usuari accedeix al contingut dels esmentats llocs en les condicions d’ús que regeixin en els mateixos, sota la seva exclusiva responsabilitat. No es poden enllaçar a altres pàgines web a aquest lloc, llevat que Vericat., Ho autoritzi. Si hagués hiperenllaços en altres llocs web a les nostres pàgines, no hauria de suposar en cap cas l’existència de relacions entre Vericat., I el propietari de la pàgina web en la qual s’estableixi, ni l’acceptació i aprovació per part de Vericat., De seus continguts o serveis. CONDICIONS D’ÚS. Pel simple accés a la Web o qualsevol dels serveis que s’hi integren, l’usuari es compromet a utilitzar-los de manera diligent i correcta, assumint les presents condicions i conforme a la llei, la moral i l’ordre públic. En concret, l’usuari assumeix les següents obligacions: 1.No utilitzar els continguts i / o la informació continguda en aquesta web per remetre publicitat, enviar missatges amb fins de venda o qualsevol altre fi comercial o per recollir, emmagatzemar o tractar dades personals. 2.Abstenerse de suprimir els signes identificatius dels drets de propietat intel·lectual, industrial o qualsevol altre, de Vericat., O d’un tercer que figurin en la web i en cada un dels serveis oferts a través de la mateixa. 3.Abstenerse d’eludir o manipular qualsevol dispositiu tècnic establert per a la protecció dels seus drets per Vericat., O per tercers, a la Web, en els serveis en ella integrats o en qualsevol dels elements, materials o informació obtinguts en la mateixa. 4. No fer servir ni aplicar recursos tècnics, lògics o tecnològics per beneficiar-se, directament o indirectament, amb o sense ànim de lucre, de l’explotació no autoritzada dels serveis o continguts del web. 5.No introduir, emmagatzemar o difondre mitjançant la pàgina web o de qualsevol dels serveis en ella continguts, cap programa d’ordinador, virus, codi, i, en general, no dur a terme actuacions que, de qualsevol forma, puguin danyar, inutilitzar, sobrecarregar o deteriorar la web, els equips, sistemes, xarxes, programes, dades o informacions de Vericat., o dels seus proveïdors, usuaris o, en general, de qualsevol tercer, o impedir la normal utilització o gaudi de la Web o dels serveis vinculats. 6.Responder dels danys i perjudicis que pogués patir Vericat., Treballadors, clients, proveïdors, usuaris o tercers en general, com a conseqüència de l’incompliment de les presents condicions generals o de les condicions particulars que siguin aplicables als serveis integrats a la web, obligant-se a deixar indemne Vericat., treballadors, clients i proveïdors enfront de qualsevol reclamació, demanda o sanció que pogués ser formulada o imposada com a conseqüència directa o indirecta de l’incompliment esmentat. 7. En cas de registrar, l’usuari s’obliga a proporcionar veraçment les dades proporcionades ja mantenir-les actualitzades. 8. No fer servir, transferir, distribuir o disposar de la informació inclosa en el servei de manera que competeixi de manera deslleial amb Vericat ..

 

VARIS.

Vericat., Es reserva el dret a efectuar sense avís previ, les modificacions que consideri oportunes sobre la seva pàgina Vericat., Es reserva el dret a denegar o retirar la possibilitat d’accés al seu web l’usuari que incompleixi les condicions d’ús del mateix, indicades en el present Avís Legal, exercint, si s’escau, les accions civils i penals que li corresponguin. Vericat., No es fa responsable, en cap cas, dels danys i perjudicis de qualsevol classe que es poguessin ocasionar per errors i / o omissions en els continguts, disponibilitats, transmissions de virus, programes maliciosos etc. que es poguessin produir, malgrat tenir adoptades les mesures de tota índole que hem considerat necessàries i, apropiades per evitar aquest tipus de circumstàncies. En cas de controvèrsia o, reclamacions, les mateixes es procuraran resoldre amb caràcter previ entre les parts. En el supòsit de no arribar a acord, les parts acorden sotmetre als jutjats i tribunals de Madrid.